Om Hedensted Gymnastikforening


Hedensted Gymnastikforening
Hedensted Gymnastikforening er en selvstændig forening som blev stiftet 21. november 1962. Bestyrelsen består af 5 personer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober. Formanden og det menige bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, næstformand, kasserer og sekretær er på valg i de ulige år. Derforuden vælges der hvert år 2 suppleanter, disse vælges for et år af gangen. Foreningen har 2 revisorer, disse vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år. Foreningen har ca. 500 medlemmer, primært børn.

Gymnastikopvisning
Hedensted Gymnastikforening af holder hvert år gymnastikopvisning for foreningens hold, dette foregår i Hedensted Centret i marts eller i starten af april. Foruden foreningens egne hold kommer der typisk 1 eller 2 gæstehold og laver opvisning. Dette er altid en festlig dag med mange tilskuere og glade gymnaster, som viser hvad de har lært i løbet af sæsonen. Udover at deltage i lokalopvisningen opfordrer bestyrelsen til, at så mange af HGF´s hold som muligt deltager i DGI´s forårsopvisninger. At deltage i en af DGI´s børneopvisningsdage er en stor oplevelse for mange børn, det er dejligt at få lov at vise, det man har lært i løbet af sæsonen mere end en gang. Endvidere bidrager en sådan oplevelse til et bedre sammenhold på de enkelte hold.

Træningsfaciliteter
Hedensted Gymnastikforenings hold træner i Byhallen, Østerled 8, Hedensted. HGF har mange redskaber og disse bliver løbende efterset, ligesom bestyrelsen er meget åben for forslag om ny indkøb fra trænerstaben, dog er vi i øjeblikket meget udfordret på plads i redskabs-rummene.

Hedensted Gymnastikforenings vision er, at:

 • Være en attraktiv gymnastikforening for både gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere.
 • Være en rummelig forening, hvor der er plads til alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund.
 • Være en moderne og innovativ forening, der sprudler af dynamik og aktivitet.
 • Respektere hinanden og prioritere kvalitet og socialt samvær.
 • Have mange veluddannede instruktører.

Samværspolitik
Vi har i Hedensted Gymnastikforening valgt at formulere en samværspolitik, for at tydeliggøre de rammer vi ønsker i foreningen:

I Hedensted Gymnastikforening:

 • Er et nej et nej, også i leg.
 • Kommer ingen med sjofle kommentarer eller tilråb om hinanden.
 • Respekterer vi børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
 • Har vi en naturlig omgangsform, som gør, at vi trøster børn, der er kede af det, og leger, tumler og slås med hinanden så længe alle synes det er sjovt.
 • Får nye ledere ikke eneansvar for en gruppe børn.
 • Er der altid minimum 2 ledere med på ture med overnatning – gerne en af hvert køn.
 • Udadreagerende fysisk adfærd tolereres ikke.
 • Hedensted Gymnastikforening er et sted hvor vi har det rart, og vi tolererer ikke mobning, grimt sprog og lignende.

Der er indhentet børneattester på samtlige ledere og bestyrelsesmedlemmer.

 

Vigtige informationer:

Kontingent:

Hedensted Gymnastikforening refunderer ikke Kontingentet fra uge 37, uanset grunden til afmeldingen 

Datoer: (ingen gymnastik)

uge 42 - Efterårsferie

uge 52  -  uge 01 Juleferie

uge 07 - Vinterferie